KRNOV | Od 1. ledna 2020 začne platit nové nařízení města Krnova o placeném státní silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě. Přináší dvě změny. Tou první je, že za parkování už nebudou muset platit řidiči motorových vozidel kategorie L, tedy mopedů, motocyklů, motorových tříkolek a motokol. Další změnu přivítají majitelé parkovacích karet. Jednu parkovací kartu budou mít možnost použít až pro dvě vozidla. Ceník se nemění.

Foto: MěÚ Krnov

„Se souhlasem dopravní komise rady města byla kategorie silničních vozidel L osvobozena od placení parkovného na vymezených místních komunikacích. Důvodem je nemožnost umístění parkovacího lístku za čelní sklo silničního motorového vozidla této kategorie, což ztěžovalo kontrolu ze strany městských strážníků,“ sdělil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Roman Mondek.

Použití druhého vozidla v domácnosti při vystavení jedné přenosné parkovací karty a ochrana osobních údajů na parkovací kartě stály za novinkou, která se objevuje v ceníku. V článku 4, týkajícího se parkovacích karet, je uvedeno: „Parkovací karta se vydá na žádost fyzické osoby, fyzické nebo právnické podnikající osoby. Osobě bude vydána pouze jedna parkovací karta vázaná nepřenosně k jednomu vozidlu vlastníka nebo provozovatele anebo jedna parkovací karta vázaná přenosně pro maximálně dvě vozidla vlastníka nebo provozovatele.“ Dosud byla karta nepřenosná.

Placené parkování se týká Hlavního náměstí, náměstí Minoritů, Štursovy ulice, náměstí Hrdinů – před poliklinikou a jedné řady parkovacích míst na parkovišti u nemocnice. Na vymezených parkovacích místech se platí za parkování v pracovní dny v době od 8.00 do 17.00 hodin. Protože parkování není rozdělené do zón, parkovací lístek platí po celou dobu na něm vyznačenou na všech těchto placených parkovištích.

První půlhodina parkování je zdarma, nutné ale je umístit za čelní sklo vozidla umístit tzv. nulový lístek. V případě delšího parkování se platí 10 korun za hodinu, přitom lze platit už po korunách. Za jednu korunu řidič získá šest minut parkování. Vedle jednorázové sazby za parkování mají řidiči možnost si koupit dva druhy parkovacích karet. Roční stojí dva tisíce korun, půlroční 1250 korun. Parkovné je možné hradit také prostřednictvím mobilního telefonu, buď pomocí SMS, nebo jen prozvoněním. Cena za parkovné uhrazená tímto způsobem je o něco vyšší, než při využití parkovacího automatu. Zatímco v hotovosti řidič za hodinu stání zaplatí 10 korun, při platbě mobilem to je o dvě koruny více, přičemž s prodlužující se dobou stání se tento rozdíl zvyšuje.

Zdroj: MěÚ Krnov