BRUNTÁL | Již v příštích dnech začne realizace projektu, který pozmění Jesenickou a zčásti i Rýmařovskou ulici v Bruntále. Jeho náplní bude revitalizace a výsadba zeleně v této části města.

Foto: MěÚ Bruntál

Cílem projektu „Izolační zeleň na ul. Jesenická, Rýmařovská v Bruntále“ je především zpříjemnit život zdejších obyvatel. Projekt zahrnuje obnovu prakticky veškeré zeleně podél komunikace od budovy gymnázia až po křižovatku se Staroměstskou ulicí. Celková délka řešeného území je 920 metrů.

Pomocí vegetačních prvků dojde k odclonění a částečnému odhlučnění silničního provozu a dalších rušivých elementů. Zelený uliční prostor, který se doplní o stromy a keřové výsadby, vytvoří optickou bariéru, čímž dojde ke ztlumení nežádoucích rušivých jevů.

Výsadbou stromů a keřového patra bude také výrazně vylepšena biodiverzita lokality, což přispěje ke zlepšení podmínek pro život drobných živočichů, vázaných na městské prostředí.

Silně poškozené a odumírající dřeviny s velmi malou perspektivou dalšího růstu jsou navrženy k asanaci, některé další dřeviny budou odstraněny z důvodu uvolnění místa pro novou generaci stromů. Celkem je navrženo ke kácení 36 kusů dřevin, za které bude vysazeno 54 kusů alejových stromů, 50 topolů černých ‘Italica’, zavětvených od země, a jeden vícekmen dřezovce ‘Inermis’. Celkem tedy bude vysazeno 105 nových stromů.

Zdroj: MěÚ Bruntál