BRUNTÁL | V souvislosti s intenzivní stavební činností v lokalitě Za Mlékárnou dochází k negativním jevům, které postihují obyvatele přilehlých ulic. Jedná se zejména o průjezd těžké techniky přes ulice Českou, Novou a Sadovou.

Foto: MěÚ Bruntál

„Vnímáme nespokojenost lidí s tím, že tudy staveništní doprava jezdí, ačkoliv nesmí. Plně je všechny chápu a sdílím toto rozhořčení. Je nezbytné neprodleně přijmout vůči zhotoviteli opatření, aby k tomu nedocházelo,“ řekl starosta města Martin Henč.

„Z připomínek občanů České ulice jsme se dozvěděli, že si zhotovitel instaloval přechodné dopravní značení s povolením vjezdu vozidel do 3,5 tuny namísto 1,5 tuny, což není v souladu se schváleným stanovením přechodného dopravního značení,“ konstatoval dále starosta. Město proto ihned vyzvalo zhotovitele k odstranění svévolně umístěného přechodného dopravního značení.

„Budeme se snažit, ať staveništní doprava vůbec nevyužívá ulice Českou, Novou a Sadovou, protože dochází k porušení dopravních předpisů. Pokud toho přesto budou občané svědky, ať neprodleně volají městskou policii, číslo 156,“ dodal starosta.

Zdroj: MěÚ Bruntál