KRNOV | Přerostlá tráva nebo neořezané bujné keře na některých plochách jak uprostřed, tak v okrajových částech města nebudí dobrý dojem. Obyvatelé, kteří po pracovnících městského úřadu požadují nápravu, se svou stížností ale málokdy uspějí. Většinou se totiž jedná o pozemky jiných majitelů, než města Krnova.

Zdroj: MěÚ Krnov

„K takovým místům patří třeba okolí kostela sv. Benedikta v Kostelci, jedna strana Zámecké ulice, okolí ulice Na Ostrově, příkopy kolem krajské komunikace v Ježnické ulici a kolem státní komunikace v Petrovické ulici, pás podél Opavské ulice nebo svahy okolo železničního nadjezdu u nádraží. V posledním případě část pozemků patří Správě silnic Moravskoslezského kraje, díl Správě železnic a kousek městu. Vlastníky problematických pozemků pravidelně na jejich zanedbaný stav upozorňujeme a žádáme o nápravu. Více dělat nemůžeme,“ uvedla Petra Mužíková z oddělení komunálních služeb.

Kriticky se lidé vyjadřují také k zeleni v kruhových objezdech, které jsou majetkem státu, tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Po dostavbě západního obchvatu budou kruhové objezdy převedeny do majetku města a budou místní komunikací. Abychom na jejich vzhled ale měli vliv dřív, řešíme v současné době jejich výpůjčku,“ řekla vedoucí odboru investic a správy majetku Klára Hazuchová.

Už dnes tak ve spolupráci s městskou architektkou vznikají nápady na regeneraci tamní zeleně. „V úvahu připadá soutěž na umělecké dílo doplněné trvalkovými záhony, přičemž forma a velikost osázení bude záviset na stanovisku dopravního inspektorátu Policie ČR. Do té doby by se regenerace řešila výsadbou směsi letniček, ať dočasná investice není příliš vysoká,“ uzavřela Martina Marčanová z oddělení komunálních služeb.

Zdroj: MěÚ Krnov