BRUNTÁL | O své úspěchy se přišla podělit děvčata z Taneční školy Stonožka Bruntál a nechyběl ani tanečník Vojta.
Starosta Martin Henč a místostarostové Petr Rys a Radek Zatloukal si vyslechli zážitky ze soutěží. Na památku dostali také medaili.

Foto: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál