BRUNTÁL | O problematice inovací, moderních technologiích a o aktuálních potřebách odborného vzdělávání v návaznosti na potřeby průmyslu a firem, se hovořilo ve čtvrtek 21. září na konferenci, kterou pořádala Střední průmyslová škola a obchodní akademie Bruntál a Moravskoslezská technologická akademie.

Foto: MěÚ Bruntál

Celodenní program nazvaný Den moderních technologií zahájila panelová diskuze, na které se hovořilo především a aktuální situaci v odborném školství. Vystoupili na ní hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška, Pavel Csank z Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a. s. (MSIC), za zaměstnavatele hovořil Vladimír Nekuda ředitel společnosti Prestar s.r.o.  a za oblast školství ředitel hostitelské školy Jan Meca.

Diskutující upozornili na rychlý technologický vývoj, kterému se musí přizpůsobit také systém vzdělávání.  Náš kraj je v tuto chvíli ve velmi dynamické přípravě odklonu od uhlí. Mění se úplně celá zdejší struktura průmyslu a my musíme věnovat pozornost inovacím,“ zdůraznil hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a dodal: Když se nebudeme intenzivně věnovat proškolování učitelů, kteří myšlenky přednáší dětem, nebudeme schopni tuto rychlou transformaci zvládnout.“ Zástupce zaměstnavatelů Vladimír Nekuda zmínil nedostatek flexibilních zaměstnanců s praxí, dobrou odborností a zájmem o práci. Podle Pavla Csanka z MSIC je třeba pro zlepšení situace v odborném školství lepší spolupráce všech dotčených sektorů.

Společným tématem dalších bodů konference bylo právě vzdělávání. Hosté měli možnost seznámit se s takzvanými EduBoxy®, což jsou nástroje pro zjednodušení přípravy výuky učitele odborného předmětu. Obsahují interaktivní vizualizace, prezentace, didaktiku i úlohy pro ověření znalostí u žáků. Moduly jsou vytvářeny odborníky z praxe. Je možné je získat prostřednictvím Moravskoslezské technologické akademie (MTA), což je nová entita, kterou společně založili Moravskoslezský kraj, Moravskoslezský automobilový klastr a MSIC.  Také představení MTA bylo součástí Dne moderních technologií. Cílem nové entity je mimo jiné vytvořit širokou digitální knihovnu vzdělávacích modulů a zvýšit využívání moderních technologií ve výuce s cílem zásadně zrychlit přenos inovací do odborného vzdělávání.

Zdroj: MěÚ Bruntál

top