BRUNTÁLSKO, POLSKO (FOTO) | Na honosném polském zámku Moszna vyvrcholily oslavy 25 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Praděd. Konala se tam slavnostní konference spojená s udílením medailí a ocenění.

Foto: Euroregion Praděd

Zástupci českých a polských měst a obcí, partneři a hosté se setkali na výroční konferenci na krásném zámku Moszna ve čtvrtek 8. září 2022. Slavnostní akce byla vyvrcholením oslav 25 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Praděd.

V rámci programu zazněly zdravice a proslovy významných hostů. Vystoupili tam generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wollejko-Chwastowicz, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška, zástupkyně maršálka Opolského vojvodství Zuzanna Donath-Kasiura, Martin Buršík z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Witold Wieczorek z polského Ministerstva pro regionální rozvoj, předseda české části Euroregionu Praděd Milan Rác a předseda představenstva Sdružení polských obcí Euroregionu Praděd Radosław Roszkowski.

Ten ve svém projevu přiblížil celou historii a významnost Euroregionu Praděd za uplynulých 25 let, představil také Fond mikroprojektů a realizované projekty, které podporují rozvoj česko-polské přeshraniční spolupráce. O prezentaci Destinačního managementu turistické oblasti Jeseníky – východ se postarala ředitelka českého Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

„Dnes již není pochyb o tom, že Euroregion Praděd se za dobu svého působení stal stabilní a dobře fungující organizací, která svou dlouholetou činností významným způsobem přispěla k rozvoji česko-polského pohraničí a je připravena čelit všem výzvám, které budoucnost přinese. Principy spolupráce, které před čtvrt stoletím zakladatelé euroregionu sledovali, mají trvalou platnost,“ informoval předseda české části Euroregionu Praděd a starosta Zlatých Hor Milan Rác.

V rámci slavnostní konference proběhl také kulturní program a nechybělo ani předávání medailí a ocenění za spolupráci v česko-polském příhraničí. Medaili za zvláštní zásluhy a práci na rozvoji česko-polské spolupráce obdrželi:

Zlatá medaile: Jan Roszkowski, Zdeněk Jarmar a Petr Procházka.

Stříbrná medaile: Milan Rác, Jan Woźniak, Jan Krkoška a Radek Šimek.

Bronzová medaile: Małgorzata Paściak, Iwona Pakuła-Isalska, Bogdan Wyczałkowski, Brygida Pytel, Joachim Wojtala, Anna Zonová, Danuta Rzeszutko, Vlastimil Adámek, Szymon Ogłaza, Maciej Molak, Vendula Poláchová, Miroslav Novotný, Jiří Jura, Zdeňka Blišťanová, Martin Buršík, Miroslav Adámek, Ladislav Václavec, Sabina Nowosielska a Marek Śmiech.

Na konferenci byli oceněni také někteří žadatelé za jejich aktivní činnost v rámci Fondu mikroprojektů. Za českou stranu to byli například Město Město Albrechtice, Městské muzeum Rýmařov, Základní škola Česká Ves, Obec Osoblaha, Horolezci Jeseník, z.s., Mĕsto Zlaté Hory, Mĕsto Krnov, Středisko volného času Rýmařov, Městské informační a kulturní středisko Krnov, Rýmařovsko, o.p.s., Mĕsto Vrbno pod Pradĕdem, Centrum sociálních služeb Jeseník, Město Bruntál, Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, z.s. a Základní škola Rýmařov. Za polskou část bylo oceněno 16 organizací.

Po slavnostní konferenci, na druhý den v pátek 9. září 2022, se konal studijní výjezd za tzv. příklady dobré praxe. Zástupci českého a polského Euroregionu Praděd společně navštívili rozhlednu Hraniční vrch ve Městě Albrechticích, Osoblažskou úzkokolejku a zámek ve Slezských Rudolticích. Aktivity dvoudenního programu byly realizovány v rámci projektu 25 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Praděd.