BRUNTÁL | Fotbalisté v Bruntále dostanou novou travnatou tréninkovou plochu. Hřiště vznikne na místě stávající dlouhodobě nevyužívané škvárové plochy na Staroměstské ulici.

Foto: Pixabay

Městští radní v říjnu schválili výzvu k podání nabídek veřejné zakázky na realizaci nového hřiště tak, aby byla možná v příštím roce.

Předmětem prací bude vybudování nové plochy fotbalového hřiště, instalace automatického závlahového systému, drenážního systému a osazení nových branek. Plocha bude mít standardní rozměry fotbalového hřiště. Dojde k demontáži stávajících záchytných konstrukcí a montáži nových, stejně jako k výměně střídaček a k vybudování nového dělícího oplocení. Stávající příjezdová komunikace bude rozšířena na manipulační plochu s betonovou vodopropustnou dlažbou. Dále je navrženo umělé osvětlení tréninkové plochy, osvětlení manipulační plochy a rozběhové tréninkové plochy LED svítidly.

Kalkulované náklady činí 13,7 milionu korun bez DPH, avšak předpokládá se jejich snížení v soutěži o veřejnou zakázku. Výdaje budou pokryty z rozpočtu města Bruntálu.

„Záměr je součástí naší snahy o rozvoj sportu v Bruntále. Moderní travnatá plocha s potřebným vybavením bude velmi užitečná pro zkvalitnění tréninku všech bruntálských fotbalistů, od těch nejmenších po muže. Společně s dokončením oprav zázemí hlavní tribuny budou pro fotbalisty vytvořeny ideální podmínky k jejich činnosti,“ konstatoval místostarosta Radek Zatloukal, který má ve své gesci mimo jiné oblast sportu.

„Věřím, že všichni s úlevou přivítají, že se tento prostor změní a investice bude využita ku prospěchu fotbalistů. A my, kteří si pamatujeme běhání nebo fotbal na škváře, to uvítáme o to víc,“ dodal místostarosta Petr Rys, který má na starosti investiční činnost města.

Zdroj: MěÚ Bruntál