BRUNTÁL | Uplynulé prázdninové období město využilo k provedení řady investic a oprav v základních a mateřských školách. Některé akce budou pokračovat i v nadcházejícím období. Předpokládaná celková výše vynaložených prostředků přesahuje 15 milionů korun bez DPH. 

Foto: MěÚ Bruntál

Významných investic se letos dočkaly všechny základní školy, jejichž zřizovatelem je město Bruntál. Největší objem financí si vyžádala dlouho plánovaná rekonstrukce kuchyně ZŠ Bruntál, Jesenická 10. Stavební práce přišly na 4,86 milionu korun bez DPH.

Investice obsahuje bourání staré betonové podlahy, likvidaci starých rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, plynu a starých rozvodů odvětrání, betonáž nové skladby podlahy včetně izolace proti radonu a vlhkosti, nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny, plynu a odvětrání, nové obklady a dlažby a také nové osvětlení. Výměna gastrotechnologie pak stála dalších 3,99 mil. a zahrnovala dodávku a instalaci nového gastro zařízení, likvidaci starého kuchyňského vybavení a také zaškolení personálu v kuchyni.

 

Na 800 tisíc korun bez DPH přijde výměna dřevěných oken v atriu Petrina, plánovaná na září a říjen. Obdobný finanční objem si vyžádala prázdninová výměna termoventilů, zateplení topenářských rozvodů a úprava regulace s cílem úspory nákladů na vytápění ZŠ Bruntál, Okružní 38, kde proběhla taktéž výměna svítidel s náklady ve výši 200 tisíc korun. Uvedená škola se dočká ještě jedné velké investice, a to položení nové střešní krytiny na hlavní budově školy. Rozpočet činí 2,4 milionu korun bez DPH, práce jsou plánovány na září a říjen.

 

Bezmála 900 tisíc korun bude zapotřebí na výměnu více než 40 let starého nákladního výtahu včetně stavebních prací v části školní kuchyně ZŠ Bruntál, Cihelní 6. Realizace se předpokládá v září.

 

Bez investic nezůstaly ani mateřské školy. Obnovou prošla část oken Mateřské školy Bruntál, Komenského 7 na jižní straně směrem k zámku, výměna přišla na 820 tisíc korun bez DPH.

 

V Mateřské škole Bruntál, Pionýrská 9 proběhla výměna objektové předávací stanice včetně úpravy technické místnosti. Účelem bylo zajistit jak vytápění, tak ohřev užitkové vody přes Teplo Bruntál a.s. z důvodu výhodnějších nákladových ekonomických podmínek. Město vynaložilo 350 tisíc korun, zbytek investice hradí Teplo Bruntál a.s.

 

Více než tři čtvrtě milionu korun směřovalo do Mateřské školy Bruntál, U Rybníka 3. Oprava vodovodních a kanalizačních rozvodů včetně opravy dvou sociálních zázemí v budově A přišla na 570 tisíc korun bez DPH, dalších 220 tisíc stála oprava elektrických rozvodů včetně rozvaděče a osvětlení v bloku školní kuchyně. Také zde proběhla výměna objektové předávací stanice, na kterou město vynaložilo 50 tisíc korun bez DPH, zatímco zbytek investice hradí Teplo Bruntál a.s. Obnovou zde prošla rovněž část oplocení, náklady činily zhruba 200 tisíc korun bez daně.

 

„Uvedené akce jsou pokračováním trendu z minulých let, pokračujeme tak v investicích do základních a mateřských škol zřizovaných městem. Hlavní část prací byla realizována během letních prázdnin, dbáme na to, aby pokud možno nebyla zasažena výuka,“ konstatoval místostarosta Bruntálu Petr Rys, který má v gesci odbor správy majetku, investic a dotací.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál