BRUNTÁLSKO | Na silnicích v bruntálském regionu probíhá během středy 21. dubna 2021 dopravně bezpečností akce SPEED MARATHON. Podívejte se, o jaká místa se jedná!

Zdroj: Policie ČR

Ve středu 21. dubna 2021 probíhá na našich silnicích dopravně bezpečnostní akce s názvem SPEED MARATHON. Událost se týká také bruntálského regionu. Jak uvádí policie, již šestým rokem akci pořádá organizace ROADPOL, která je zaměřena na dodržování stanovených rychlostních limitů, a to v obci i mimo obec.

Policie České republiky na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit tak provádí po celý den měření rychlosti. Nebyli to ale jen policisté, kteří vybírali místa, kde se bude provádět měření, byli jste to i Vy. Široká veřejnost, měla možnost navrhnout Policii České republiky místa, která považuje za riziková, a to prostřednictvím webového portálu bezpecnecesty.cz. Měření se uskuteční na přibližně 800 místech.

Cílem dopravně bezpečnostních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích. I z tohoto důvodů o akci předem informuje policie. Cílem není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která sebou nedodržování rychlosti přináší a má za následek každoročně tisíce dopravních nehod a desítky zmařených lidských životů.

Zdroj: Policie ČR