KRNOV | Hnědé popelnice na bioodpad se objeví v dalších ulicích. Odpad z údržby zahrad a kuchyňské rostlinné zbytky začnou od jara třídit obyvatelé rodinných domů v lokalitách kolem Janáčkova náměstí a Pivovarské ulice. Dosud třídili jen lidé z okolí kina Mír.

Foto: ilustrační

„Na konci loňského léta jsme třídění bioodpadu zavedli v ulicích Svatováclavské, Tyršově, Nerudově, Fügnerově, Nábřežní, Zeyerově, Lázeňské a na náměstí Míru. Pilotní projekt se osvědčil, mezi občany setkal s příznivým ohlasem, a proto ho letos rozšíříme,“ uvedla Pavla Hájková z odboru životního prostředí.

Vybrány byly opět oblasti rodinných domů se zahradami. „Jde o zónu ulic Tolstého, Kolofíkovy, Hřbitovní, Poděbradovy, Myslbekovy, Pivovarské a U tratě, kde je  zhruba 80 domů. Druhou lokalitou je oblast se 185 domy v ulicích Jiráskově, Hořicově, Svatopluka Čecha, Máchově, Puškinově, Wolkerově, Seifertově, Křižkovského, Rooseveltově, Maxima Gorkého a na Janáčkově náměstí,“ upřesnila Pavla Hájková.

Aby pracovníci odboru životního prostředí zjistili skutečný zájem obyvatel, provedou ve vybraných lokalitách průzkum. Do domovních schránek vhodí informační leták s kontakty, kam se mají zájemci o hnědé popelnice obrátit. „Podmínkou pro přidělení nádoby je, že musí být umístěna na pozemku žadatele. Trvalé ponechání nádob na chodníku před domem není přípustné. Ten, kdo popelnici dostane, totiž bude zodpovídat za její obsah, který je přesně daný,“ řekla Pavla Hájková.

Potvrdit svůj zájem o přidělení hnědé popelnice mohou občané telefonicky. V případě písemného sdělení je třeba uvést příjmení a ulici s číslem popisným.„Požadavky budeme shromažďovat do 28. února. Na základě projeveného zájmu pak příslušný počet popelnic nakoupíme a svážet odpad bychom chtěli začít od dubna. Konkrétní termín ještě upřesníme,“ dodala Pavla Hájková.

Hnědé popelnice jsou určeny na bioodpad a kromě trávy, listí, natí ze zeleniny, kávového a čajového odpadu nebo pilin do nich mohou lidé vhazovat třeba i plevel a větve o průřezu do dvou centimetrů a dlouhé do 25 centimetrů. Vytříděný odpad je odvážen do provozovny společnosti Elio Slezsko v Holasovicích, která bioodpady kompostuje.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.