ČR | Bezpečnostní rada státu se na jednání v úterý 19. října 2021 věnovala aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

Foto: Úřad vlády

Bezpečnostní rada státu projednala materiál Posuzování a omezování rizik spojených s dodavateli 5G sítí: Varianta 2 a 3, vzala na vědomí Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti České republiky na roky 2022–2023 a schválila Zprávu o postupu ke studii proveditelnosti dle „Konceptu cílového řešení zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek“.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Akční plán k Národní strategii pro čelení hybridnímu působení a zřídila funkci koordinátora agendy čelení hybridnímu působení a Odbornou pracovní skupinu Bezpečnostní rady státu pro čelení hybridnímu působení.

Dále Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí 9. aktualizaci Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu a Informaci Národního bezpečnostního úřadu k zajištění personální bezpečnosti jako druhu ochrany utajovaných informací v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022.

Bezpečnostní rada státu také schválila Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2022–2024.

Dále Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Rámcové organizační nařízení k cvičením bez přípravného období a Doporučení k zefektivnění krizového řízení v návaznosti na Vyhodnocení CMX19 a Zmapování národních rozhodovacích procesů.

Pro informaci byly na program předloženy materiály Informace o přijatých úpravách Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy, Vyhodnocení mezinárodního cvičení orgánů krizového řízení EU Integrated Resolve 2020 (EU IR20) v České republice, Informace o úpravě Centrálního přehledu objektů důležitých pro obranu státu se stavem k 1. 1. 2021 a Informace o úpravě Souhrnného přehledu objektů, které mohou být za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu napadeny se stavem k 1. 1. 2021.

Zdroj: Úřad vlády