KRNOV | Během ledna a února navštíví některé vybrané krnovské domácnosti tazatelé nezávislé výzkumné společnosti Median, kteří provádí prestižní mezinárodní šetření k tématu nazvanému Politické postoje.

Foto: ilustrační – Pixabay

Cílem výzkumu je získat informace o představách obyvatel České republiky, týkající se domácí i mezinárodní politické situace. „Data získaná ze všech zemí, které se účastní šetření, pak umožní lépe srovnávat společenské postoje u nás se situací v dalších zemích ve světe,“ vysvětluje manažer společnosti Median Luděk Rambousek.

Aby se podařilo získat reprezentativní vzorek respondentů, je důležité dotazovat členy náhodně zvolených domácností. „Bylo proto vybráno i několik domů či bytů ve vaši obci, aby se někteří jejich členové zúčastnili tohoto výzkumného šetření. Dotazování ve většině případů trvá pětadvacet minut,“ upřesnil Luděk Rambousek s tím, že tazatelé budou i vzhledem ke snižující se ochotě obyvatel účastnit se sociologických šetření rádi za vstřícnost oslovených osob.

„Dotazování probíhá osobním rozhovorem. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů občanů a nevztahují se konkrétně k vaši obci. Odpovědi jsou zcela anonymní, přičemž všechna nashromážděná data budou použita v rámci souhrnných údajů, a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují,“ uzavírá Luděk Rambousek.

Agentura Median, která realizuje sběr dat, je členem sdružení českých výzkumných agentur Simar a dodržuje všechna etická pravidla pro realizaci výzkumů.

Zdroj: MěÚ Krnov