KRNOV (FOTO) | Místostarostovi Krnova Pavlu Moravcovi se podařilo od Ředitelství silnic a dálnic ČR získat vizualizace estakád, které budou součástí obchvatu. Jsou staršího data (2003), vzhled protihlukových stěn nemusí odpovídat skutečnosti.

Výstavba severovýchodního obchvatu Krnova byla slavnostně zahájena 9. srpna 2017. Severovýchodní obchvat města má za cíl odklonit tranzitní dopravu z centra města na trase Ostrava – Krnov – Bartultovice – Nysa – Opole/Wroclaw (PL). Obchvat o délce 7,7 km bude stát 1,15 mld. korun včetně DPH.