KRNOV | Mezinárodní Den bez aut se rozhodli podpořit zaměstnanci Městského úřadu v Krnově. Ve středu 20. září se připojili ke krajské akci Na úřad bez auta a do a z práce nejeli osobním automobilem, ale přišli pěšky, nebo využili jiný alternativní způsob dopravy.

Foto: MěÚ Krnov

Akce se konala v rámci kampaně Evropský týden mobility, který je letos zaměřen na čistou, sdílenou a inteligentní mobilitu.

Doprava je odpovědná za téměř čtvrtinu evropských emisí skleníkových plynů a je hlavní příčinou znečištění vzduchu ve městech. Navíc se odhaduje, že 85 % veškerého dojíždění automobilem absolvují řidiči sami, bez dalších cestujících. Sdílená mobilita dokáže omezit počet vozidel na silnicích a množství najetých kilometrů. Je tak k životnímu prostředí šetrnější. Ve většině případů navíc představuje levnější alternativu oproti vlastnictví vozidla.

Potenciální výhody ve smyslu nákladů (pro uživatele) a využití prostoru (pro společnost) jsou značné, protože automobily v soukromém vlastnictví nejsou v průměru 95 % času v provozu a stojí. Díky masivnímu rozšíření chytrých telefonů a vývoji speciálních aplikací se objevují systémy sdílení automobilů, jednostopých vozidel či např. jízdních kol bez fixních stanovišť, které umožňují registrovaným klientům snadno najít nejbližší dopravní prostředek z vozového parku a poté jej opět zanechat v místě cílové destinace.

Zdroj: MěÚ Krnov