MSK | Moravskoslezští preventisté informují řidiče o tragických následcích nepřiměřené rychlosti ve školících centrech i na silnicích.

Foto: Policie ČR

Nepřiměřená rychlost patří mezi nejtragičtější příčiny dopravních nehod. Na uvedené fatální následky lze nahlédnouti i statisticky – 179 lidí bylo v loňském roce usmrceno při nehodách, způsobených nepřiměřenou rychlostí. Téměř polovina smrtelných dopravních nehod (40 procent) v období 2011 – 2010 byla způsobena nepřiměřenou rychlostí. Při těchto nehodách zemřelo 2 168 lidí.

Kampaň „Zpomal, dokud není skutečně pozdě,“ upozorňuje i na fenomén času, spěchu řidičů a související nepřiměřené rychlosti.  Překročení rychlosti, byť o několik kilometrů za hodinu, může v kritickém okamžiku rozhodnout o životě a smrti. Ony původně „ušetřené“ vteřiny mohou v krizové chvíli scházet řidiči k řešení situace, přičemž následek může být, jak je zřejmé nejen ze statistických výstupů, tragický a změnit životy řadě lidí. Nový celovečerní film 13 MINUT přináší i výjimečný pohled viníků vážných dopravních nehod. Oněch 13 minut je průměrným časem, „ušetřeným“ řidičem na cestě z Prahy do Brna, pakliže překračuje povolenou rychlost o 20 km/h. Nicméně v důsledku překračování povolené rychlosti popsaným způsobem je výrazně zvyšováno riziko závažných nehod. 

Ostrava

Víc jak čtyři desítky začínajících řidičů či žáků autoškol seznámili moravskoslezští preventisté s problematikou nepřiměřené rychlosti a novou preventivní kampaní „Zpomal, dokud není skutečně pozdě.“ V součinnosti s vedoucím oddělením provozu autoškol a evidence řidičů ostravského magistrátu byly realizovány dvě preventivní akce. První preventivní akce proběhla dne 12. července 2021 v prostorách magistrátu, absolventi autoškol zhlédli spot a byli preventistkou informování o tragických následcích dopravních nehod, zapříčiněných rychlostí. Druhá preventivní aktivita byla uskutečněna v Ostravě dne 15. července 2021.

Desítkám začínajících řidičů ve věku 18 – 24 let preventistka identicky předestřela ve školícím centru Centra bezpečné jízdy Libros Ostrava možné následky nepřiměřené rychlosti. Mladí řidiči, účastnící se projektu START DRIVING 2021 (více o projektu www.stardriving.cz), byli nejen z Ostravy, ale své řidičské dovednosti přijeli zlepšit i z Opavy, Zlína, Olomouce či Přerova.

Foto: Policie ČR

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.