MSK | Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje náhradní rodinnou péči. Jedním z kroků, jak na ni upozornit, je oceňování pěstounů, které se koná v rámci projektu Dejme dětem rodinu. Stejně jako v předchozích letech kraj i letos poděkuje třem pečujícím náhradním rodičům, kteří vzejdou z nominací veřejnosti. Ocenění výjimečným pěstounům předá náměstek moravskoslezského hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil na akci Den rodin s otevřeným srdcem aneb Spolu ruku v ruce, která se bude konat 23. září v Trojhalí Karolina v Ostravě.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Každé dítě by mělo vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí. Je to nejlepší pro jeho zdravý vývoj, je to nejlepší pro společnost. Proto podporujeme náhradní rodinnou péči. Věříme, že setkání s příběhy pěstounských rodin může některé lidi inspirovat nebo motivovat k tomu, aby se i oni ujali dítěte, které z nějakého důvodu nemůže být se svou biologickou rodinou, a otevřeli mu svou náruč a srdce. V Moravskoslezském kraji jsme v této oblasti poměrně úspěšní, moc bych si přál, aby se nám i nadále dařilo naplňovat hlavní vizi našeho projektu Dejme dětem rodinu,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Lidé mohou své nominace posílat do 15. června 2023 na emailovou adresu andrea.praskova@msk.cz. Měli by v nich navržené pěstouny představit, stručně popsat jejich příběh a přístup. V nominaci nesmí chybět kontaktní údaje pěstounů, tedy jméno, emailová adresa a telefonní číslo.

„Ochota nabídnout zázemí, péči a lásku dítěti, které by jinak muselo žít v dětském domově, je úžasná. Pěstouni mají velké srdce, neskutečnou obětavost a často obrovskou trpělivost. Jejich aktivní přístup a odhodlání pomáhá náhradní rodinnou péči rozvíjet,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil s tím, že aktuálně je v Moravskoslezském kraji okolo 700 dětí které vyrůstají v domovech, i když by mohly žít v náhradních rodinách. Vloni bylo do náhradní rodinné péče či do osvojení přijato 90 dětí.  O nějakou formu náhradní rodinné péče v loňském roce požádalo 130 žadatelů.

Zdroj: MSK