ČR | Zdravotní pojišťovny nebudou uplatňovat sankce v podobě pokut za pozdní dodání přehledu za rok 2019. Pokutu nedostane OSVČ, která si jinak řádně plní své povinnosti, a která zdravotní pojišťovně předloží přehled do 18. září 2020.

Foto: Vláda ČR

Na tomto postupu se domluvili ředitelé všech zdravotních pojišťoven s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, který krok zdravotních pojišťoven ocenil. „Jsem rád, že jsme nalezli řešení, které je pro podnikatele vstřícné,“ uvedl ministr.

Ministerstvo zdravotnictví tímto krokem reaguje na rozhodnutí ministryně financí, která prominula sankce za pozdní podání daňového přiznání v případě, že jej poplatník podá do 18. srpna 2020. Díky opatřením ministerstva zdravotnictví a pojišťoven tak zůstává postup de facto takový, na jaký jsou plátci zvyklí – datum podání přehledu zdravotní pojišťovně následuje měsíc po lhůtě k podání daňového přiznání a je shodné s datem podání přehledu pro účely sociálního zabezpečení.

Akceptace pozdějšího termínu pro odevzdání přehledu však nemá vliv na povinnost plátce uhradit pojistné v termínu stanoveném zákonem. V případě, že by pojišťovna plátci vyměřila penále za pozdní úhradu pojistného, má plátce možnost pojišťovnu požádat o jeho odpuštění. Pojišťovna žádost plátce o prominutí penále individuálně posoudí. „Přes vstřícnost zdravotních pojišťoven doporučuji plátcům nenechávat povinnosti na poslední chvíli,“ doplnil ministr Vojtěch.

Zdroj: MZČR

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.