ČR | Díky přijetí celé řady opatření v souvislosti s koronavirem, doposud příznivému vývoji onemocnění a zajištění pravidelných dodávek ochranných pomůcek pro zdravotníky se v ČR otevírá prostor pro restart zdravotní péče, která byla v souvislosti s nastupující epidemií zaměřena zejména na péči o pacienty s koronavirem.

Foto: Vláda ČR

S ohledem na dostatečné kapacity a dobrou připravenost systému na případný nárůst nakažených vyzývá ministerstvo poskytovatele zdravotní péče, aby aktivovali zdravotní služby pro ostatní pacienty. Ministerstvo zdravotnictví připravilo doporučení, za jakých podmínek je to možné.

„Nikdo nevěděl, jak se u nás bude onemocnění vyvíjet. Připravenost nemocnic se z italských zkušeností ukázala jako zcela klíčová pro zvládnutí epidemie. Nic jsme nepodcenili a hned na začátku jsme připravili stávající kapacity na případný nápor pacientů s COVID-19. Italský scénář u nás naštěstí nenastal,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Poslední data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ukázala, že se v ČR podařilo zastavit nekontrolovatelné šíření infekce a kapacity akutní lůžkové péče mají nadále rezervy. Situace je tak v tuto chvíli na tolik stabilní, že je možné pomalu začít vracet zdravotnictví do běžných kolejí při zachování důležitých protiepidemických opatření.

„Velice si vážím vysokého pracovního nasazení a lidského přístupu poskytovatelů zdravotních služeb v průběhu koronaviru. Velmi jsme uvítali rozhodnutí řady poskytovatelů zdravotních služeb omezit svou činnost založenou na přímém kontaktu s pacienty, jako jednu z možností, jak zabránit šíření infekce. Nyní je ale čas v souvislosti s plánovaným rozvolňováním restriktivních opatření uvolnit také poskytování zdravotní péče, která byla v uplynulých týdnech odložena na neurčito a také péči, která sice není akutní, ale je důležitá s ohledem na zdravotní situaci pacienta a kvalitu jeho života, jako je například screening nádorových onemocnění,“ řekl ministr Vojtěch. Ordinace a zdravotnická zařízení by se tak měla připravit na pozvolný a kontrolovaný návrat k běžnému režimu v poskytování zdravotní péče.

Mezi doporučená protiepidemická opatření v ambulantní sféře patří například objednávání pacientů na konkrétní dobu tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než třech pacientů v čekárně současně, oddělená ordinační doba pro pacienty s onemocněním COVID-19 a dostupná dezinfekce přípravky s virucidním účinkem. Ministerstvo také doporučuje využívat možnost vzdáleného přístupu k zajištění preskripce formou eReceptu, vydávání neschopenky/karantény formou eNeschopenky, zajištění žádanek k laboratornímu vyšetření a umožnění telefonické konzultace s lékařem.

Poskytovatelům akutní lůžkové péče se doporučuje zdravotní péči plánovanou poskytovat pouze za předpokladu zajištění dostatečné volné (rezervní) kapacity pro péči o pacienty s onemocněním COVID-19 vyčleněné v rámci kraje, a to v součinnosti s krajským koordinátorem intenzivní péče. „Ministerstvo zdravotnictví má díky online monitoringu kompletní přehled o kapacitách intenzivní péče. Krajští koordinátoři budou vyhodnocovat potřebu intenzivní péče v rámci jejich kraje a možnost uvolnění kapacity pro potřeby plánovaných výkonů,“ vysvětlil ministr Vojtěch. U lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče bude ke konci dubna zhodnocena epidemiologická situace, na jejímž základě bude rozhodnuto o podmínkách její obnovy. Doporučení Ministerstva zdravotnictví se týká všech poskytovatelů ambulantní péče včetně ambulantních provozů poskytovatelů lůžkové péče, akutní lůžkové péče, jednodenní péče, zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, následné lůžkové péče a dlouhodobé lůžkové péče.

„Je jasné, že normální podmínky pro provoz zdravotnických zařízení nastanou až v řádu týdnů, nicméně již v této době je nutné přizpůsobit jejich fungování tak, aby se při zajištění maximálního bezpečí zdravotnických pracovníků co nejvíce přiblížily aktuálním potřebám pacientů,“ doplnil ministr Vojtěch.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. března 2020 poskytovatelé zdravotních služeb akutní lůžkové péče omezili provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány, a to za účelem zajištění dostatečné kapacity (personální, věcné a technické) pro léčbu pacientů s onemocněním COVID19. Toto mimořádné opatření je nadále platné.

Zdroj: MZČR