KRNOV | Úprava rozpočtu, rozdělení dotací v oblasti prevence kriminality, prodeje a směny pozemků. To jsou jen některé záležitosti, jimž se budou věnovat zastupitelé na svém prvním letošním zasedání, které se uskuteční ve středu 8. února od 16.30 hodin ve velkém sále střediska volného času.

Foto: MěÚ Krnov

Úvod zasedání bude patřit prezentaci záměru výstavby solární sušárny kalu v areálu čistírny odpadních vod. „Sušárna by měla snížit náklady na likvidaci kalu, a to až čtyřnásobně. V současnosti vyprodukujeme ročně 2 500 tun kalu, za jehož odvoz a uložení platíme 3,5 milionu korun. Po vybudování sušárny by tyto náklady měly klesnout na necelý milion,“ uvedl jednatel Krnovských vodovodů a kanalizací Libor Staněk.

Náklady na výstavbu sušárny se pohybují kolem 60 milionů korun. Pokud zastupitelé uznají, že je potřebná, pokusí se město na její realizaci získat dotaci Evropské unie, která může pokrýt až 85 procent uznatelných nákladů. Rozhodnutí o případné realizaci by mělo padnout na některém z dalších zasedání zastupitelstva města.

K projednání bude zastupitelům předložena úprava rozpočtu, v níž jsou navrženy také některé nové investiční akce, jako čtvrtá etapa řešení veřejného prostranství v bývalých kasárnách nebo zpracování studie pro první etapu úprav veřejného prostranství na Cvilíně.

Schvalovat dále budou uzavření darovací smlouvy s TJ Lokomotiva Krnov. Dar do jednoho milionu korun je určen na zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci sportovní haly v Kostelci. Zabývat se budou rovněž novelizovaným opatřením obce pro prodej nemovitých věcí ve vlastnictví města Krnova, v němž mimo jiné dochází ke změně specifikace pásem a také ke zvýšení cen pozemků.

Zdroj: MěÚ Krnov