OSOBLAHA | Je začátek září a s ním přichází i nový školní rok. Prvňáčci přicházeli v doprovodu svých nejbližších. Ve třídě dostali dárečky na přivítanou. Ředitel základní školy v Osoblaze Marian Hrabovský přivítal děti a jejich rodiče a popřál jim mnoho štěstí v nové životní etapě. V pondělí 4. září 2023 nastoupilo do Osoblažské školy 21 prvňáčků.

Foto: Zdenka Spurná

Základní škola a Mateřská škola Osoblaha je spádovou školou pro 12 obcí osoblažského výběžku. Díky modernímu vyučování s ICT technologiemi je vyučování na Základní škole v Osoblaze pestré a zajímavé.

„Díky výborné spolupráci s obcemi, pro které jsme spádovou školou, budou mít naši žáci sešity zdarma. Děkujeme obcím Dívčí Hrad, Bohušov, Hlinka, Osoblaha a za podporu naší školy. Dohoda se Slezskými Pavlovicemi je na spadnutí. Rodiče našich dětí tak na rozjezd školního roku ušetří až 350 korun,” uvedl ředitel Základní a Mateřské školy v Osoblaze, Marian Hrabovský.

Ředitel Marian Hrabovský podporuje i badatelsky orientovanou výuku „Žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky, formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními,” popsal tuto výuku ve zkratce ředitel.

Badatelsky orientovaná výuka je činnost učitele a žáka zaměřená na rozvoj znalostí, dovedností a postojů na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou se sám učí objevovat a objevuje. Učí se tak vědeckému a kritickému myšlení.

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná