OSOBLAHA | Je začátek září a s ním přichází i nový školní rok. V letošním roce je ale poznamenaný epidemií koronaviru. Prvňáčci přicházeli v doprovodu svých nejbližších. Před vstupem byli upozorněni na dezinfekci rukou a nutnost dbát na zvýšenou hygienu po celý pobyt ve škole. Prvňáčci dostali ve třídě dárečky na přivítanou. Nový ředitel základní školy v Osoblaze Marián Hrabovský přivítal děti a jejich rodiče. Po té pasoval celkem 23 prvňáčků na žáky Základní školy v Osoblaze a popřál jim mnoho štěstí v nové životní etapě.