BRUNTÁL | Na jednání rady města dne 19. ledna 2022 nám bylo otevření přípravné třídy naším zřizovatelem schváleno. Máme z toho velkou radost a zahajujeme práce na jejím naplnění.

Foto: Základní škola Bruntál, Jesenická 10

Obecně platí, že přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (bez odkladu – tzn. že by poslední rok před zahájením školní docházky strávily místo ve školce v přípravné třídě).

Pro děti v přípravné třídě je „provozní doba“ podle počtu hodin v první třídě, což je u nás 21 hodin týdně. Prázdniny mají ve stejnou dobu jako jejich starší spolužáci. Stejně jako ostatní žáčci 1. stupně mohou navštěvovat ráno i odpoledne školní družinu, mohou se zapojit do školních i družinových kroužků. Stravují se jako ostatní ve školní jídelně.

Vzdělávání v přípravné třídě je určeno školním vzdělávacím programem. Posláním přípravných tříd není výuka podobná výuce v běžných třídách školy, ale v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání se zaměřuje na rozvoj komunikace, základů sebeobsluhy, základních sociálních návyků apod. Žáčci procvičují grafomotoriku, provádějí uvolňovací cviky, trénují představivost, paměť, chápání světa, zpívají, cvičí, malují, ale také si hrají a relaxují podle individuální potřeby. V této třídě se zaměříme také na nápravu logopedických nedostatků, podporu rozvoje sluchové a zrakové syntézy a analýzy.

K dispozici budou všechny školní odborné učebny a kluby, obě tělocvičny i sportovní areál. Třídní učitelka v této třídě bude mít speciálně pedagogickou kvalifikaci, logopedickou odbornost a pedagogickou praxi. Předpokládáme, že se svou třídou bude pokračovat i nadále do prvního a dalších ročníků.

Zvažujete-li pro svého budoucího školáčka odklad, vezměte prosím do úvahy i nabídku navštěvovat v příštím roce místo mateřské školy rovnou školu základní, konkrétně přípravnou třídu.

Tato nabídka platí ale i pro děti, které odklad nemají a vyberou si přípravku místo posledního ročníku mateřské školy. Pokud vás docházka vašeho dítěte do přípravky zajímá, kontaktujte nás (i nezávazně a předběžně), jsme připraveni vše s vámi probrat, ukázat vám školu a odpovědět na dotazy osobně i telefonicky.

Autor: Marcela Žáková, ředitelka ZŠ Bruntál, Jesenická 10