KRNOV | V letních měsících přibývá zeleného odpadu ze zahrad. Možností jak naložit s biologicky rozložitelným odpadem mají občané v Krnově hned několik. Nejlepší způsob je založení kompostu na vlastním pozemku. Lidem jsou dále k dispozici tři sběrné dvory, kde lze zelený odpad bezplatně odložit, a od podzimu roku 2018 město zahájilo přidělování hnědých popelnic na bioodpad, které jsou vyváženy jednou za 14 dní.

Foto: Pixabay

I přes tyto možnosti se ale začínají množit tzv. černé skládky – různě velké hromádky posekané trávy a jiných zelených zbytků ze zahrad. „Vzhledem k tomu, že černé skládky se objevují i na pozemcích ve vlastnictví města, přistoupili jsme k instalaci fotopastí, a to do lokalit, kde k tvorbě černých skládek dochází,“ uvedla Pavla Hájková z odboru životního prostředí a dodala, že neoprávněně založená skládka nebo odložení odpadu mimo vyhrazená místa jsou přestupkem podle zákona o odpadech.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.