ČR | Zájem o dotace z programů zaměřených na podporu zřizování a udržení ordinací zubařů a praktických lékařů pro dospělé i pro děti v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb nadále narůstá.

Foto: ilustrační – Pixabay

Do různých krajů republiky tak jen od začátku roku 2020 putují schválené dotace pro čtyři zubařské ordinace a sedm ordinací praktického lékaře. „Postupně se nám daří vyplňovat prázdná místa na mapě, kde chybí zubaři a praktičtí lékaři. Zároveň vidíme, že jejich zájem o příspěvek stále stoupá. Za první měsíc tohoto roku už máme možnost pomoci pacientům v dalších 11 regionech,“ vyjádřil spokojenost ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Celkově již ministerstvo podpořilo 80 lékařských ordinací v celkové výši bezmála 47 milionů korun.

Z programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb bylo od jeho spuštění schváleno již 25 dotací v celkové výši přes 28 milionů korun. Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost doposud rozdělil 55 dotací v souhrnné hodnotě skoro 19 milionů korun.

Dotační program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb je určen na krytí personálních nákladů, tedy na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Maximální výše udělené dotace je 240 tisíc Kč za rok (12 měsíců) a 1,2 milionu korun za 5 let (60 měsíců) s tím, že finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %. Ministerstvo zdravotnictví do roku 2021 celkem vyčlení přes 100 mil. korun, dotace tak může být udělena až stovce žadatelů.

Žadatelé o dotaci z programu musejí splňovat konkrétní podmínky programu zahrnující např. smlouvy s alespoň čtyřmi zdravotními pojišťovnami, závazek přijmout minimálně 1 500 pojištěnců, příslib ošetření i pro dětské pacienty či např. minimální rozsah 35 ordinačních hodin týdně. „Cílem je podpořit péči takzvaně na pojišťovnu. Podle informací z terénu, je právě péče na „za cash“ hlavní problém nedostupné zubní péče,“ doplnil ministr.

Pro účely hodnocení žádostí do programu byly všechny obce s rozšířenou působností v ČR vyhodnoceny podle dostupnosti zubařské péče, která byla vypočtena na základě přepočtu objemu kontaktu pacientů na úvazek lékaře a demografických ukazatelů populace lékařů v kraji, se započtením případných obtíží pojišťovny při shánění nového lékaře pro obsazení nabízeného místa.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.