BRUNTÁLSKO | Bruntálsko patří k regionům s výrazně zhoršenou dostupností zubní péče. Podobných oblastí je v republice více. Ministerstvo zdravotnictví se nyní snaží zubaře do těchto oblastí přilákat pomocí dotačního programu. Stomatologové mohou získat až 1,2 milionu korun.

Foto: Ilustrační Pixabay

Žadatel o dotaci musí splnit několik podmínek a to například, že do 3 let přijme minimálně 1500 pojištěnců, musí uzavřít smlouvu minimálně se čtyřmi zdravotními pojišťovnami s největším zastoupením pojištěnců v oblasti, minimálně 10% jeho pacientů musí být děti do 15 let (včetně) a senioři ve věku 65 a více let. Ministerstvo také požaduje 35 ordinačních hodin týdně rozložených do pěti pracovních dnů. Přijetím dotace se lékař zaváže poskytovat zdravotní služby v dané obci minimálně následujících pět let. Peníze z dotace pak poslouží k pokrytí mzdy zdravotní sestry nebo zubní instrumentářky. Více informací je možné najít na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Dostupností stomatologické péče se zabývá komise, kterou tvoří zástupci zdravotních pojišťoven, České stomatologické komory, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ministerstva zdravotnictví. Podle mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR Gabriely Štěpanyové není zubařů v republice nedostatek, ale jsou nerovnoměrné rozmístěni.

Z Bruntálu například mnozí pacienti dojíždí za zubaři do Olomouce, v tom lepším případě jen do Krnova nebo Opavy. Město Bruntál se situaci snaží řešit už delší dobu. Průběžně oslovuje studenty stomatologických fakult s vazbou na zdejší region, oslovuje stomatology, kteří zvažují změnu místa pro provoz svých ordinací a opakovaně upozorňuje na kritický nedostatek zubních lékařů v regionu.

Zdroj: MěÚ Bruntál