ČR | První den školní kariéry je pro mnohé děti zážitkem na celý život a vytouženým okamžikem. Pro někoho se však může stát noční můrou. Nemyslíme tím na špatné známky, ani obavu ze školních lavic, ale na nebezpečí spojené s přechody pro chodce a silniční dopravou.

Foto: ilustrační Policie ČR

Rodiče prvňáčků by své děti měli před nástupem do školy připravit na situace, které mohou nastat při cestě do školy a zejména je pak naučit základní pravidla bezpečného chování na silnici. Děti nižšího stupně by si měly tato pravidla zopakovat.

Naučte proto své dítě :

je vhodné ještě s předstihem s dítětem trasu do školy projít a vysvětlit kudy má jít, kde přecházet a jak najít správné místo pro přecházení (upozornit na nemožnost výhledu v ostrých zatáčkách, horizontech, na nepřehlednost na křižovatkách a na velké překážky ve výhledu – stojící auta, zástavba, stromy)

zvolte co nejbezpečnější trasu vzhledem k silničnímu provozu i bezpečnosti (pozor na odlehlé zákoutí, staveniště, osamocené parčíky …… )

přecházet pokud možno na přechodu pro chodce (připomenout, že ne každý řidič je schopen na krátkou vzdálenost zastavit a dát přednost)

Malí i velcí chodci by měli znát důležitost navazování očního kontaktu s řidičem, úskalí spojené s brzdnou dráhou vozu a nebezpečné přecházení více jízdních pruhů v komunikaci. V neposlední řadě by si každý z nás měl uvědomit fakt, že následek střetu vozu s chodcem je ve většině případů závažný a setina sekundy pak může změnit celý náš život.

  • – naučte se dítě řádně rozhlížet – minimální počet je 3x (levá-pravá-levá)
    –  chodit do školy pokud možno ve skupině s dalšími spolužáky
    – upozorněte na nebepečnost hraní u silnice
    – opakovaně připomínejte nutnost opatrnosti, ostražitosti a ohleduplnosti v silničním provozu
    – rodiče – nezapomínejte, že svým dětem jste příkladem i v silničním provozu

Zdroj: Policie ČR