KARLOVICE | V historické budově bývalého strojního mlýna v Karlovicích v Jeseníkách budujeme Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice.  

Foto: Kateřina Kočí

Budou vybudovány 4 učebny, ve kterých budou probíhat výukové programy se zaměřením na přírodu a krajinu Jeseníků, vodu a ovzduší podle našeho Vzdělávacího plánu vypracovaného pro roky 2021-2030. Výukové programy budou nabízeny školám v regionu i školám v přírodě. Centrum bude přístupné pro obyvatele i návštěvníky regionu. Centrum bude mít celoroční provozem a kapacitu až 80 účastníků.

Projekt přispěje ke zlepšení infrastruktury v oblasti vzdělávání, zvýší jeho rozsah i kvalitu a podpoří vzdělanostní strukturu v zájmovém regionu s vazbou na současný i budoucí vývoj přírody a krajiny nejen v Jeseníkách. Bude zaměřeno především na programy pro žáky základních a středních škol.

V létě 2019 a 2020 zde již proběhla výstava Jeseníky všemi smysly. Podařilo se nám získat dotaci na rekonstrukci vnitřních prostor a vybavení pro naše programy, abychom mohli centrum provozovat celoročně. 

Celoroční provoz chceme zahájit v červenci 2021. Chybí nám však finanční prostředky na opravu fasády historické budovy mlýna. Proto se obracíme na Vás. Na fasádu mlýna potřebujeme 300.000,- Kč, metr čtvereční omítky stojí cca 750,- Kč, metr ozdobné římsy 1200,- Kč. K vybudování vzdělávacího centra a obnově této krásné památky můžete (svou troškou do mlýna) přispět i Vy. Děkujeme Vám, že do toho s námi půjdete. Společně znovu vdechneme život této krásné historické budově.

Kateřina Kočí, předsedkyně, kocikaterina@gmail.com, 777044758

Eva Kyšová, odborná pracovnice, evaky@centrum.cz

Foto: Kateřina Kočí

Autor: Kateřina Kočí

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.