Krnov | Za necelý měsíc, v sobotu 19. srpna, se na Hlavním náměstí uskuteční druhý ročník charitativní akce Dobré srdce Krnova. Součástí je stejnojmenná sbírka, jejíž výtěžek bude rovným dílem rozdělen dvěma chlapcům se zdravotním handicapem. Polovina připadne Petru Dluhošovi z Krásných Louček a je určena na terapeutický pobyt v Sanatoriu Klimkovice. Druhou část obdrží Dominik Táborský z Vysoké, který nutně potřebuje invalidní vozík.

Foto: Plakát akce

Sbírku, která se bude konat od 1. srpna do 30. listopadu, organizuje město Krnov. Její hlavní část proběhne v sobotu 19. srpna, kdy lidé budou mít možnost své příspěvky vhodit do zapečetěných pokladniček přímo v místě konání akce na Hlavním náměstí. Po celou dobu konání sbírky zároveň bude k dispozici také sbírkový účet, jehož číslo bude zveřejněno v den zahájení sbírky. Mezi prvními dárci bude město Krnov, které přispěje částkou 30 tisíc korun. 

Petr Dluhoš

Petr má 14 let a během školního roku tráví každý všední den ve škole, kde je rád se svými spolužáky. I když mu některé činnosti znesnadňuje jeho zdravotní postižení, pečlivě se snaží plnit zadané úkoly a také pomáhá svým slabším spolužákům. Většinu volného času pak tráví se svým asistenčním psem Finnem.

Péťa se narodil po problémovém těhotenství, přesto lékaři rodinu uklidňovali, že je vše v pořádku. První obtíže začala rodina zaznamenávat až v jeho šesti měsících. Nepřetáčel se, ani nezvedal nožičky. Následovala návštěva neurologa a rehabilitace. Již v raném dětství absolvoval několik operací, pravidelně jezdil na rehabilitační pobyty a do lázní. Přesto bylo nutné, aby používal k pohybu speciální chodítko a mechanický invalidní vozík. Petr má postižení všech čtyř končetin, dětskou mozkovou obrnu, střední mentální retardaci a epilepsii.

Aby zvládal činnosti kolem své osoby, dosáhl uvolnění svalstva a pocítil úlevu od bolestí nebo únavy ze stejné polohy na vozíku, musí pravidelně cvičit. V tom mu pomáhá oblíbená házená, pohyb bez vozíku v prostoru a balance na podložkách. Na podobném principu je nastavená i metoda Klim Therapy, kterou nabízí jediné pracoviště v republice – Sanatorium Klimkovice. Vysoce intenzivní program pohybové terapie, který unikátním způsobem propojuje několikahodinové každodenní individuální cvičení s fyzioterapeutem, podpůrné účinky speciálního stabilizačního oblečku, moderní rehabilitační přístroje, účinky jodobromové solanky a další podpůrné procedury, je finančně náročný, stojí kolem 55 tisíc korun a není hrazen zdravotními pojišťovnami. Pro Petrův život je ale velmi potřebný a tak na něj rodina každoročně shání příspěvek. Letos by ho mohla získat prostřednictvím veřejné sbírky Dobré srdce Krnova. 

Dominik Táborský

Dominik, kterému je 18 let, právě ukončil desetiletou školní docházku. A to i přes velmi nepříznivou diagnózu, která zahrnuje těžkou mentální retardaci, atypický autismus, epilepsii a poruchu aktivity i koncentrace pozornosti. Ve volných chvílích rád chodí na procházky s maminkou, s oblibou hraje doma na zahradě šipky, poslouchá písničky a dívá se na kreslené seriály.

V prvních měsících po narození se Dominik vyvíjel normálně, změna nastala až v roce a půl, kdy se u něj projevila epilepsie. V devíti letech nastoupil do Základní školy Hašlerova ve Městě Albrechticích, kde byl vyučován podle rehabilitačního vzdělávacího programu se sníženou časovou dotací, a to jen s pomocí asistentky pedagoga.

O Dominika se stará jeho matka, která v době, kdy chlapec onemocněl, již měla dva syny a čtvrtý se jí narodil, když bylo Dominikovi devět let. Téměř po celou dobu je paní Táborská na péči o své děti sama, přesto je vždy usměvavá, optimistická, plná elánu a dokonce dokázala pracovat pro školu jako členka školské rady. Péče o Dominika, který je mentálně na úrovni tříletého dítěte a není schopen samostatné orientace a komunikace, je přitom velmi náročná. Chlapec má denně dva až čtyři epileptické záchvaty a nezvládá základní sebeobsluhu.

Jak už bylo uvedeno, mezi oblíbené Dominikovy činnosti patří vycházky. Vzhledem k častým záchvatům jsou ale pro jeho maminku fyzicky vyčerpávající. Chlapec se po ataku pohybuje velmi těžce a maminka ho musí zpátky domů dostat vlastními silami. Protože na invalidní vozík Dominik, jako běžně chodící, nemá nárok, má ho rodina zatím vypůjčený. Přála by si ale vlastní. Velmi by ulehčil každodenní život jak mamince, tak Dominikovi. A právě na zakoupení invalidního vozíku bude sloužit výtěžek veřejné sbírky Dobré srdce Krnova.