VRBNO POD PRADĚDEM, ZLATÉ HORY (ROZHOVOR) | Euroregion Praděd letos oslavuje čtvrtstoletí. Jak uvedl předseda euroregionu a starosta Zlatých Hor Milan Rác, za institucí je „již značný kus historie, spousta práce, vzpomínek, zážitků, a je na co navazovat“.

Foto: Archiv Milana Ráce

Jak dlouho spolupracujete s Euroregionem Praděd a jak dlouho jste jejím členem?

„Město Zlaté Hory je zakládajícím členem Euroregionu Praděd. Zanedlouho to tedy bude 25 let. Po celou tuto dobu naše město aktivně s euroregionem spolupracuje.“

Spolupráce je tedy po dobu celého čtvrtstoletí. Jak hodnotíte tuto spolupráci?

„Euroregion Praděd působí na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Sdružuje 67 obcí a 5 přidružených členů. Jedním z přidružených členů je Olomoucký kraj, který činnost euroregionu dlouhodobě a stabilně podporuje. S euroregionem spolupracuje také Moravskoslezský kraj, a to především v oblasti zajištění destinačního managementu. Již tento výčet znamená velmi širokou spolupráci v česko-polském příhraničním území. Vznikly stovky projektů, vzniklo mnoho kontaktů mezi obyvateli, spolky, školami apod.“

Vaše město se zapojilo do mnohých projektů. Jaké jste například realizovaly?

„Město Zlaté Hory je pravidelným realizátorem tzv. mikroprojektů. Jde o projekty v oblasti cestovního ruchu, např. výstavba parkoviště u Hornického skanzenu, parkoviště u Poštovní štoly, nyní probíhá projekt Zázemí rozhledny na Biskupské kupě. Projektů bylo za tu dobu několik desítek, zajímavé byly např. projekty rekonstrukcí prusko-rakouských bitev, které proběhly v 18. století na území Zlatých Hor a Nysy.“

Jaký byl největší projekt, o jaké aktivity v něm šlo? Jak byla zapojena široká veřejnost?

„Mezi největší projekty patří projekt Rozvoj záchranných systémů. Byla pořízena požární vozidla pro město Zlaté Hory, Gminu Głuchołazy, město Vidnava a obec Velká Kraš. Vedoucím partnerem projektu byl Olomoucký kraj. Projekt byl realizován v roce 2009 a jeho náklady byly asi jeden milion euro.  Dalším projektem byla rekonstrukce přeshraniční komunikace Zlaté Hory – Jarnołtówek. Společný projekt s Gminou Głuchołazy byl dokončen v roce 2012, jeho náklady byly 482 tisíc euro.“

Jaké partnery máte na polské straně a jak se s nimi spolupracuje?

„Při realizaci projektů nejvíce spolupracujeme s Gminou Głuchołazy, dalšími partery byly Gmina Nysa, Powiat Nysa, Powiat Prudnik, Muzeum Ziemi Prudnickej, v minulosti také Gmina Byczyna, Gmina Prudnik, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji Twierdza Nysa atd. Spolupráci hodnotím jako výbornou.“

Spolupráci s Euroregionem Praděd hodnotíte velmi pozitivně. Co byste doporučil potenciálnímu žadateli, který chce taktéž zrealizovat česko-polský projekt a spolupracovat s Euroregionem Praděd?

„Novému žadateli bych doporučil ještě před podáním žádosti o dotaci navštívit sekretariát Euroregionu Praděd ve Vrbně pod Pradědem, kde obdrží k této problematice veškeré informace.“

V rámci česko-polské spolupráce si obě strany předávají své zkušenosti, podporují se a účastní se různých společných akcí. Na co nejraději vzpomínáte a co Vás nejvíce zaujalo?

„Těch akcí je mnoho, různého rozsahu, různého zaměření. Možná to překvapí, ale vysoce hodnotím dožínky Gminy Głuchołazy. Jde o oslavu ukončení žní, o oslavu práce rolníků. Nezapomenutelné jsou úžasné dožínkové věnce.“

Na co si vzpomene, když se řekne „25 let Euroregionu Praděd“? Jaké vzpomínky Vás hned napadnou?

„Že to je již značný kus historie, že je za ním spousta práce, vzpomínek, zážitků, že je na co navazovat.“

Co byste závěrem vzkázal našim čtenářům a celému Euroregionu Praděd?

„Čtenářům přeji vše dobré a aby slyšeli a četli o Euroregionu Praděd co nejvíce zpráv. Projekty euroregionu jsou založeny na spolupráci, na setkávání, na výměně názorů. Přeji si, aby to tak bylo i nadále. Každé osobní setkání hraje v životě stále velmi důležitou roli a je nenahraditelné.“

Foto: Archiv Milana Ráce

ING. MILAN RÁC

předseda Euroregionu Praděd, starosta Zlatých Hor

Věk: 58 let

Vzdělání: VŠB – úprava nerostných surovin

Koníčky: sport – fotbal, lyžování, cyklistika

Motto: Život je jako jízda na kole, abyste udrželi balanc, musíte se neustále pohybovat dopředu. (Albert Einstein)

Každé zbytečné slovo je zbytečné. (Jára Cimrman)

Jestliže jde vše podle plánu, stala se někde chyba. (Murphyho zákon)