VRBNO POD PRADĚDEM | V Sadové ulici si zdravotní stav stromů a stromů napadených kůrovcem vyžádal nezbytný zásah. Vybrané stromy bylo nutné odstranit. Aby byla zachována zeleň a estetika této ulice, ještě v jarních měsících budou vysázeny stromy nové, jak listnaté, tak jehličnany.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem