VRBNO POD PRADĚDEM | V poslední době se nájemníci městských bytů ve Vrbně pod Pradědem obrátili na radnici se stížností a požadavkem na vyřešení slabého televizního signálu, díky kterému jim vypadávají programy. Tyto požadavky jsou odůvodněny podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích, který stanoví, že vlastník domu je povinen umožnit uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání.

Foto: Ilustrační Pixabay

Je důležité zdůraznit, že žádný aktuální právní předpis neklade na vlastníky domů povinnost zřizovat, provozovat nebo udržovat společné televizní antény (STA). Tento fakt znamená, že STA může být zrušena bez narušení platné smlouvy, nejčastěji obsažené v nájemní smlouvě. Obec, jako vlastník domu, má tedy povinnost umožnit uživatelům domu příjem rozhlasového a televizního vysílání, nikoli však povinnost toto zajistit či provozovat.

„Jestliže nájemníci současný příjem neshledávají uspokojivým, mají právo si zajistit alternativní příjem, což je opět povinností obce toto umožnit, avšak ne zajistit,“ sdělil starosta Petr Kopínec. Je tedy důležité, aby občané byli seznámeni s tímto právním kontextem a využili svého práva volby.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem