VRBNO POD PRADĚDEM | Slavnostní akt se ve středu 19. července odehrál na Městském úřadě ve Vrbně pod Pradědem. Vybraní a schválení kandidáti zde přebírali ocenění za svou činnost pro město a jeho obyvatele.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Návrhy na ocenění mohla do konce února podat každá fyzická či právnická osoba, a to podle Zásad pro udělování Čestného občanství města, Ceny města a Poděkování rady města Vrbna pod Pradědem.

Po vydání stanoviska Kulturní komise a následným projednáním radou města bylo z devíti evidovaných návrhů schváleno šest kandidátů na Poděkování rady města.

Poděkování rady města převzali tito kandidáti:

  • Eva Svobodová – je dlouholetá a zakládající členka Spolku Osoby zdravotně postižené Vrbno pod Pradědem. Bez ohledu na svůj volný čas pomáhá členům a navštěvuje je v době jejich nemoci. Je velmi aktivní při organizování akcí a při spolupráci s přáteli z Glogówku. Na ocenění ji navrhla Marie Čudovská za Spolek Osoby zdravotně postižené Vrbno pod Pradědem.
  • Jiří Kuzník – za celoživotní práci s dětmi ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Na ocenění jej navrhl Jan Vavřík za kolektiv Dětského domova.
  • Zdeněk Pazdera – za dlouholetou obětavou práci pro veřejnost a aktivní činnost ve Spolku Přátelé Vrbenska. Na ocenění jej navrhl Karel Michalus za Spolek Přátelé Vrbenska.
  • Maik Stuchlík – za pořádání kulturních akcí, jako byla například Drakiáda s rekordem a za propagaci města. Na ocenění jej navrhla Monika Staníčková.
  • Petr Vráblík – za dlouholetou obětavou práci pro veřejnost a aktivní činnost ve Spolku Přátelé Vrbenska. Na ocenění jej navrhl Karel Michalus za Spolek přátelé Vrbenska.
  • Dimitris Georgiadis – za zkrášlování města, svou prací dělá městu dobré jméno. Ze 300 uchazečů byl vybrán na opravu střechy výzkumné polární stanice v Antarktidě. Na ocenění jej navrhla Jolana Lukášová. Dimitris Georgiadis se na převzetí nemohl dostavit a bude mu předáno při nejbližší možné příležitosti.

Zdroj:  MěÚ Vrbno pod Pradědem

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem