VRBNO POD PRADĚDEM | Vzhledem k havarijnímu stavu objektu Gól“ jsou od 8. dubna 2024 zahájeny práce na odstranění této stavby. Chtěli bychom upozornit veřejnost na pohyb techniky a pracovníků v okolí tohoto objektu a žádáme o zvýšenou opatrnost v tomto prostoru. Zejména o dodržování zákazu vstupu do místa provádění prací. 

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Místo, kde budou probíhat práce na odstranění stavby, je opatřeno zábranami a výstražnou páskou. Po dokončení těchto prací a projekčních činností budou v tomto areálu následovat práce na vytvoření nového zázemí. O dalším vývoji této situace a o plánovaných aktivitách v rámci obnovy tohoto místa vás budeme informovat.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem