ČR | Ve dnech 13. a 14. ledna se uskuteční první kolo volby prezidenta České republiky, případné druhé kolo proběhne 27. a 28. ledna. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území republiky, v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR.

Foto: ilustrační STA Bruntálsko

O vydání průkazu lze žádat už nyní. „Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář, je psána volnou formou, musí ale obsahovat jméno, příjmení, datum narození i trvalé bydliště žadatele a především přesnou adresu, kam má být voličský průkaz zaslán. Lze také uvést, pro které kolo voleb má být voličský průkaz vydán. Pokud to uvedeno nebude, bude vydán průkaz pro obě kola,“ uvádí vedoucí odboru organizačního Igor Kozelek. Vzor žádosti lze najít na webu ministerstva vnitra či webu města, vždy v odkazu Volby – Volby prezidenta.

Volič může žádost podat osobně, dále v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem, když ověření není zpoplatněno, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Jednoduše lze vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku také prostřednictvím Portálu občana. Písemné či elektronické žádosti musí být doručeny nejpozději sedm dnů před dnem voleb, to je do 6. ledna, osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do 11. ledna do 16.00 hodin. V případě druhého kola jsou termíny 20. ledna pro listinnou či elektronickou žádost, 25. ledna pak osobní. Vydání průkazu je zdarma.

Pro občany Krnova voličské průkazy vydává odbor správní, oddělení matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, v kanceláři č. 368, umístěné ve třetím podlaží budovy. Kontaktními osobami jsou Pavlína Drndová, tel. 554 697 368; Světlana Křižanová, tel. 554 697 313. Písemné žádosti se zasílají na adresu: Městský úřad Krnov, odbor správní (oddělení matriky, osobních dokladů a evidence obyvatel), Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov.

Zdroj: MěÚ Krnov

top