OSOBLAHA | Gastrofestival „Ochutnej Osoblažsko 2018“ se konal v osoblažském parku v sobotu 1. září 2018 od 12,30 hodin, kam mnozí návštěvníci přijeli speciálním gastrovlakem vypraveným Slezskými zemskými drahami.  

Foto: Jan Bezděk

O nejlepší stánek se ucházelo 19 týmů a to z Dívčího Hradu, Hlinky, Rusína, Města Albrechtic, Osoblahy, Slezských Pavlovic, Slezských Rudoltic, Jindřichova, Bohušova, Vysoké a vařili také zástupci místní akční skupiny Rozvoj Krnovska a členové Klubu přátel osoblažské úzkokolejky z Třemešné

„K dobré náladě přispěli svou hudební produkcí LOVCI NEDVĚDŮ, jako každý rok nezklamalo představení Ochotnického divadla z Osoblahy, své dovednosti představily členky tanečního souboru Českého svazu žen ze Slezských Pavlovic a celou akci moderoval Zdeněk Břicháček z Města Albrechtic. Po oficiálním ukončení gastrofestivalu mnozí zůstali na AFTER PARTY, kterou ukončila až bouřka v pozdních hodinách,“ sdělila Martina Jalamasová, projektová manažerka Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska.

„Pořadatelé zajistili doprovodný program pro děti i dospělé, který připravila Althaia o.p.s. a MINIFARMA Osoblaha. K dispozici měly děti různé atrakce a sportovní arénu, mohly si nechat pomalovat obličeje a také se mohly projet na koních. Součástí doprovodného programu byla prezentace úspěšných projektů Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska a místní akční skupiny MAS Rozvoj Krnovska. Součástí gastrofestivalu byl jarmark nabízející různé regionální výrobky a produkty,“ řekla dále projektová manažerka.

„Poděkování patří všem pořadatelům a sponzorům, soutěžícím, ale také návštěvníkům a účinkujícím. Všichni vytvořili skvělou atmosféru. Zvláštní poděkování si zaslouží Technické služby obce Osoblaha a Město Albrechtice, ale také sportovci, hasiči a dobrovolníci z řad občanů z Osoblahy a Hlinky, kteří se významně podíleli na organizaci a zdárném průběhu celé akce. Akci mediálně podpořilo  Studio STA – multimediální agentura o.p.s., finančně se podílely obce mikroregionu Osoblažsko a společnost MAX BÖGL OSTWIND CZ. Organizačně byla akce zajištěna součinností s obcí Osoblaha, s obcí Hlinka a s místní akční skupinou Rozvoj Krnovska,“ řekla závěrem Martina Jalamasová.

Výsledky:

1.místo –  Královský stolec z Rusína – Hrozové 

2.místo – Zdena Krajčovičová z Vysoké

3.místo – Obec Dívčí Hrad a RIA ze Slezských Rudoltic

Zvláštní cena za sladké jídlo – SDH – mladí hasiči ze Slezských Rudoltic

Cena návštěvníků – Český svaz žen Hlinka