KRNOV | Vytrvalý déšť zvedl minulý týden hladiny obou krnovských řek. Opavice v noci na středu 14. října dosáhla druhého povodňového stupně a kulminovala o 12 hodin později, aniž by byl vyhlášen stav ohrožení, na Opavě byl vyhlášen první stupeň povodňové aktivity, tedy stav bdělosti. Řeky se držely ve svých korytech a k normálu se vrátily v pátek 16. října.

Řeka Opavice v Krnově. Foto: Facebook – Tomáš Hradil, starosta Krnova

Problémy ale působila spodní voda, která se tlačila do sklepů, a voda, jež stékala z kopců a zaplavovala pole, zahrady, komunikace a v Chomýži kromě toho všeho také fotbalové hřiště včetně kabin. Na mnoha místech pomáhali dobrovolní hasiči. „V souvislosti s vodou jsme vyjížděli dvaadvacetkrát, v naprosté většině kvůli zatopeným sklepům. Vždy se však jednalo o vysokou spodní vodu. Její čerpání nebylo tudíž příliš efektivní, za chvíli se vrátila zpět,“ uvedl velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Krnova Dav Vítek.

Kritickou situaci řešili ve středu 14. října i stavbaři na obchvatu, protože voda, kterou nestačil pobrat chomýžský potok Hůrka, zaplavovala komunikaci na začátku stavby ve směru od Města Albrechtic a ohrožovala blízký rodinný dům.

„Byl proveden překop přístupové cesty ke kynologickému cvičišti. Důvodem byla nutnost odklonit tok Hůrky, aby nedošlo k zaplavení rodinného domu na začátku úseku stavby,“ sdělila Romana Šimáčková z ostravské správy Ředitelství dálnic a dálnic. Vyřešení tohoto problému ale způsobilo pohromu jinde. Voda si našla cestu přes pole a natekla do domů pod ním, kde zaplavila garáže i obytné místnosti. Dále stavbaři museli kvůli vysoké hladině Ježnického potoka uzavřít podchod pod obchvatem v Chomýžské ulici.

S vodou z kopců se potýkali rovněž obyvatelé Chářovské ulice, kde v současné době probíhá oprava komunikace a chodníků. „V dnešním stavu je komunikace rozestavěná a uliční vpusti nejsou zcela funkční. Zčásti jsou zakryté recyklátem a mříže jsou zaneseny stavební sutí. To vše by se v budoucnu ale mělo změnit. Součástí stavby je osazení velkých, takzvaných horských vpustí, a to v asfaltové komunikaci kolem garáží a u domova Harmonie. Z těchto komunikací vytéká do Chářovské ulice velké množství vody, kterou při přívalových srážkách nestačí uliční vpusti pojmout, což není způsobeno nedostatečností potrubí, ale velikostí otvorů ve mřížích. Samozřejmě by zlepšení stavu pomohl poldr, který je v těchto místech plánován,“ uvedl Lubomír Stýskala z odboru veřejných zakázek.

Zdroj: MěÚ Krnov