VRBNO POD PRADĚDEM | Pracovníci Silnice.CZ z Krnova začali s opravami zničených povrchů cest po zimě, ty by měly pokračovat do konce dubna (pokud vydrží bez deštivé počasí). Práce jsou prováděny tryskovou metodou Jet Patcher, tedy tryskovým nástřikem směsi asfaltové emulze a štěrku do děr, které jsou zarovnány s okolním povrchem. 

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Město opravy vyjdou přibližně na 3,7 tis. Kč/tuna směsi bez DPH s ohledem na skutečně spotřebovaný materiál. Objednáno bylo přibližně 18 tun, ale vzhledem k hloubce výtluků může dojít k navýšení nákladů.

Nejvíce po zimě postiženými místními komunikacemi a pro zvolenou technologii oprav výtluků v krytu vozovky, jsou dopravně frekventované místní komunikace ulic Husova (vyjma úseku od křižovatky Erbenova po křižovatku Svatopluka Čecha), Erbenova, dále část opravy je věnována průjezdu kolem vlakového nádraží, potom část místní komunikace Nad Stadionem křižovatka pod bytovým domem čp 473 a část napojení této místní komunikace na sil. II/445 Jesenická. V Mnichově pak za mostem přes Černou Opavu odbočka vlevo.

Zdroj: Vrbno pod Pradědem