VRBNO POD PRADĚDEM, MNICHOV | V místní části Mnichov ve Vrbně pod Pradědem stojí na pronajatém městském pozemku starý karavan. Místním se to ale nelíbí. Hyzdí to krajinný ráz osady ležící na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky.

Foto: Zdeňka Spurná

Na jednom z pozemků v místní části Mnichov ve Vrbně pod Pradědem je odstavený karavan. Vlastníkem pozemku je Město Vrbno pod Pradědem. „V současné době je řádně pronajat za účelem zahrady a rekreace,“ informovala redakci zpravodajství STA Bruntálsko referentka odboru majetkoprávního z místního městského úřadu Lenka Olehlová, která má v kompetenci pronájmy pozemků a správu.

Zaparkovaný starý karavan na městském pozemku se ale nelíbí místním občanům zdejší osady. „Území je součástí CHKO Jeseníky. Pokud chceme cokoliv stavět a upravovat, musíme dodržovat zákony a chránit krajinný ráz tohoto území. Někdo cizí si tu pronajme pozemek a odstaví na něm starý karavan, který hyzdí celou osadu, a hlavně kazí hezké prostředí pro oči turistů a cyklistů, kteří tudy směřují na Drakov anebo Rejvíz,“ shodují se místní občané.

Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ochrana krajinného rázu na území CHKO Jeseníky je podle kvality krajiny odstupňovaná do pěti kategorií. Místní část Mnichov ve Vrbně pod Pradědem patří do třetí kategorie.

„V Mnichově musí být zachován charakter zástavby (zejména měřítko a hmoty), nová výstavba a přestavby stávajících objektů nesmí vytvářet prvky měřítkově, hmotově a barevně cizorodé venkovskému prostředí, musí být respektovány architektonické hodnoty stávajících objektů ležících ve vizuálním kontextu, a to řešením hmot, objemů a použitých materiálů ve vnějším výrazu navrhovaných staveb,“ v závěru dodala odbornice na geologii, stavební agendu a krajinný ráz Taťana Schmidtová z Oddělení Správy CHKO Jeseníky z Regionálního pracoviště Olomoucko při Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.