MĚSTO ALBRECHTICE | Dosluhující  starosta města Luděk Volek přivítal v obřadní síni městského úřadu 7 z 11 pozvaných dětí, jejich rodiče a další rodinné příslušníky. Slavnostní vítání nových občánků proběhlo v sobotu 13. října 2018.

Foto: MěÚ Město Albrechtice

Po slavnostním projevu  každá maminka obdržela kytičku a pro své dítě malý finanční dar města. Nakonec se všichni přítomní rodinní příslušníci zapsali do kroniky Sboru pro občanské záležitosti nebo si nafotili fotografie u kolébky na památku.
Přejeme novým občánkům krásný život plný lásky, radosti a štěstí.

Zdroj: MěÚ Město Albrechtice