MĚSTO ALBRECHTICE | V sobotu 7. října proběhlo ve Městě Albrechticích další slavnostní vítání nových občánků v tomto kalendářním roce. Slavnostní vítání se uskutečnilo v obřadní síni městského úřadu.

Foto: MěÚ Město Albrechtice

Starosta Města Albrechtic Luděk Volek přivítal v obřadní síni městského úřadu šest z jedenácti pozvaných dětí, jejich rodiče a další rodinné příslušníky. Po slavnostním projevu starosty každá maminka obdržela kytičku a pro své dítě malý finanční dar města. Nakonec se všichni přítomní rodinní příslušníci zapsali do kroniky Sboru pro občanské záležitosti. Přejeme novým občánkům krásný život plný lásky, radosti a štěstí.