TŘEMEŠNÁ | Zpráva o připravovaném vystoupení pěveckého sboru ZŠ Třemešná s názvem Labyrinth přilákala do sálu kulturního domu v Třemešné mnoho návštěvníků. Vystoupení se uskutečnilo v úterý 19. prosince 2017. Na úvod před vystoupením sehráli žáci 3. a 5. třídy divadelní představení s názvem Vánoční legenda.

Foto: Rostislav Kocián

„S očekáváním věci budoucích přišli návštěvníci, které zaujala zpráva o připravovaném vystoupení pěveckého sboru ZŠ Třemešná s názvem Labyrinth. A očekávání nebyla malá. Prý osmdesátičlenný sbor? Co to bude, a jak to bude znít? Na úvod před vystoupením sehráli žáci 3. a 5. třídy divadelní představení s názvem Vánoční legenda. A pak to přišlo, a znělo to moc hezky, a děti byly neskutečně spontánní,“ sdělil starosta Třemešné Rostislav Kocián.

Labyrinth představil posluchačům směs písní různých žánrů.  „Čeština se občas provázala s angličtinou, nečekaně pro mnohé zazněla i píseň v jazyku menšiny, pro kterou jsou housle jako hudební nástroj populární. Do všech písní daly děti své vnímání hudby a rytmu. Píseň věnovaná dědečkům, a poté píseň věnovaná maminkách, ovlhčily zatraceně hodně oči některým přítomným. Stačí-li posluchač vnímat obsah textu, a přitom má možnost sledovat jiným smyslem snahu, která se právě zrodila před ním, je o úspěchu rozhodnuto. Děkujeme všem, kteří se na přípravě tohoto zážitku podíleli,“ řekl závěrem Kocián.