OSOBLAHA | Členové byli seznámeni s předvýběrem projektů výběrovou komisí MAS, provedli přesuny zbytkových alokací na jednotlivá opatření tak, aby mohly být podpořené další projekty, na které původní alokace na opatření nebyla dostatečná.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Těmito přesuny prostředků bylo docíleno toho, že podpořeno bude 24 z 27 projektů. Na území MAS budou poskytnuty investice do zemědělské prvovýroby za necelý milion Kč, více než 170 tisíc získají žadatelé pro zpracování svých vlastních produktů, více než 1,3 milionů Kč podpoří nezemědělskou činnost oprávněných žadatelů a téměř 2,5 milionů Kč využijí žadatelé k obnově vesnic,” řekla ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

Dne 18. srpna se konal Seminář pro příjemce PRV, na kterém byli přítomní informováni o dalším postupu a možných úskalích při realizaci svých podpořených projektů.

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 21+ byla po doplnění schválena řídícím orgánem a místní akční skupina může připravovat jednotlivé programové rámce na svá opatření.