RÝMAŘOV | Únik čpavku z chladícího zařízení ve strojovně stadionu v Rýmařově byl námětem taktického cvičení složek IZS, které se uskutečnilo v pondělí 16. října 2023. 

Foto: HZS MSK

Netěsnost ve šroubení napouštěcího ventilu způsobila únik zhruba 40 kg čpavku do prostoru strojovny a jejího přilehlého okolí. Ve strojovně se v tu dobu nacházel pracovník, u kterého došlo, vlivem havárie, k poranění očí a otoku plic a zůstal tak ve strojovně uvězněn. Zraněného zaměstnance následně našel jeho vracející se spolupracovník a pro pomoc okamžitě zavolal na linku 150.

Operační středisko hasičů vyslalo na místo události nejen jednotky požární ochrany (JPO), ale kontaktovalo také operační střediska Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby (ZZS) a Městskou policii města Rýmařova. JPO se za kontinuálního monitoringu čpavku přiblížily k místu havárie a po příjezdu na místo události, provedly prvotní průzkum. Následovala samotná záchrana zraněného zaměstnance z prostoru strojovny. Hasiči tak provedli veškeré činnosti a úkony potřebné k záchraně muže, to vše v ochranných protichemických oděvech. Skrápěli nejen prostor kolem místa úniku čpavku, ale zamezili i jeho dalšímu úniku z potrubí. Po úspěšné záchraně zraněného, provedli hasiči dekontaminační úkony.

Cílem cvičení bylo prověření součinnosti a koordinace složek IZS, úřadů a stav havarijní připravenosti provozovatele Ledové plochy Rýmařov při úniku čpavku do vnějšího prostředí. Prověřovala se rovněž taktika složek IZS při společném zásahu.  Dále proběhlo ověření aktuálnosti havarijní karty Ledové plochy Rýmařov, prověření informování úřadů pomocí systému interaktivní hlasové odezvy, varování a informování obyvatelstva v přilehlé oblasti nejen prostřednictvím mobilní sirény, ale také prostřednictvím tlačených SMS zpráv.

Po ukončení cvičení proběhlo jeho vyhodnocení a následný návrat na stanice.

Zdroj: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK

top