RÝMAŘOV | Od 31. srpna 2022 bude ukončen provoz recyklačního dvora na Palackého ulici v Rýmařově jako zařízení pro nakládání s odpady podle zákona o odpadech.

Foto: MěÚ Rýmařov

„Nadále však bude prostor před bránou sloužit jako tzv. sběrné hnízdo – umístěny zde budou barevné kontejnery na papír, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, jedlý olej a tuk. Ostatní odpady nebo nepotřebné elektrozařízení, pneumatiky aj. bude možné odkládat na odpadovém centru na ulici 8. května,” informuje Irena Orságová, jednatelka společnosti Městské služby, s.r.o.

Zdroj: MěÚ Rýmařov