KRNOV | V křižovatce obchvatu s Petrovickou ulicí budou nově na vedlejších komunikacích umístěny dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“. Dojde také k výměně svislého značení za nové, retroreflexní. Na jednání, které svolalo na začátku března město Krnov, se na tom shodli jak zástupci dopravní policie, tak vlastníka komunikace, tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Cílem těchto opatření je zvýšit bezpečnost křižovatky, v níž se od zprovoznění obchvatu v říjnu 2021 stalo už třináct dopravních nehod. Jejich příčinou bylo ve všech případech nedání přednosti v jízdě. „Ředitelství silnic a dálnic si nechalo na náš podnět zpracovat bezpečnostní audity obou stykových křižovatek na obchvatu. Z nich vyplynula doporučení, která bude ŘSD postupně zavádět do praxe. Máme přislíbeno, že během několika měsíců se v křižovatce s Petrovickou ulicí objeví různé bezpečnostní prvky, které budou vycházet z vyhodnocení předchozích dopravních nehod,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.

Podle města by mohlo zabránit nehodám také dodržování stanovené rychlosti na obchvatu, která je v místě křižovatky ve směru od Města Albrechtice do Opavy snížena na 50 km v hodině. „Z měření okamžité rychlosti vozidel, které se v těchto místech uskutečnilo od 8. do 15. února, vyplynulo, že úsekem projelo 22 tisíc vozidel, z toho 96 procent řidičů stanovenou rychlost nerespektovalo. Třetina přestupců jela do šedesátky a třetina mezi šedesátkou a sedmdesátkou. Rychlost nad 90 kilometrů v hodině překročilo osm procent řidičů. Nejrychlejší průjezd křižovatkou byl zaznamenán v sobotu 11. února v 8.48 hodin. Řidič tohoto vozidla měl na tachometru 173 kilometrů v hodině,“ řekl vedoucí odboru organizačního Igor Kozelek.

Jelikož má město Krnov dobrou zkušenost s umístěním radaru v Krásných Loučkách, kde se bezpečnostní situace od prosince loňského roku viditelně zlepšila díky měření a také instalaci poptávkového semaforu na přechodu pro chodce, přišlo s návrhem na umístění radaru i před rizikovou křižovatkou. „Po debatě se zástupci dopravní policie pravděpodobně od našeho záměru upustíme. Podle jejich názoru by nevedl ke snížení počtu nehod,“ sdělil starosta a dodal, že město stále usiluje o přebudování této křižovatky na okružní. „Jde ale o běh na dlouhou trať a v nejbližších letech není stavba reálná,“ uzavřel starosta.

Zdroj: MěÚ Krnov