MSK | Malé i velké zájemce zvou profesionální hasiči každoročně na Den požární bezpečnosti (DPB), který letos vyšel na dubnový „pátek třináctého“ 13. dubna 2018 a je tradičně spojen s možností prohlídky moderní techniky a zázemí 21 hasičských stanic HZS Moravskoslezského kraje.

Foto: STA Buntálsko

V okrese Bruntál budou stanice Krnov a Rýmařov otevřeny od 9 do 14 hodin (stanice Bruntál má zavřeno). Vedle klasických ukázek hasičské činnosti, techniky a vybavení bude na obou otevřených stanicích připraveno pro děti stříkání s vodou. Páteční odpolední program bude na Bruntálsku vyhrazen pro kontrolu vnějších požárních hydrantů a pro kontrolu průjezdnosti označených nástupních ploch pro požární techniku.

Otevřeno bude ve všech okresech Moravskoslezského kraje s malými obměnami od 9 do 16 hodin, v okresech Opava a Bruntál jen do 14 hodin. Pouze jedna ze všech 22 stanic HZS MSK má letos v pátek třináctého „zavřeno“ – Bruntál, a to kvůli pokračujícím stavebním pracím. Letos bude DPB v celé ČR zaměřen na „vzdělání k bezpečnosti“ (např. pro děti, seniory a osoby se specifickými potřebami).

Připraveny jsou ve stanu prevence a jeho okolí ukázky kontejneru nouzového přežití, detektorů signalizující úniky nebezpečných plynů v domácnostech, přenosné hasicí přístroje, evakuační zavazadlo i soutěže pro děti.

Páteční dopoledne pak bude na všech hasičských stanicích zaměřeno především na návštěvníky z řad MŠ, ZŠ a SŠ, pro které budou připraveny různé soutěže a rovněž se budou číst hasičské pohádky.

Vstup zdarma bude v pátek mít Hasičské muzeum města Ostravy (9-17 hodin). Akci koordinuje v ČR Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD).

Zdroj:  HZS MSK