KRNOV, ČR | Už příští týden se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 20. října od 14 do 22 hodin, v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin.

Foto: ilustrační STA Bruntálsko

„Hlasovací lístky včetně oznámení o době a místě konání voleb obdrží všichni voliči do svých poštovních schránek nejpozději do 17. října. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě hlasovacích lístků, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o náhradní,“ uvedl tajemník Městského úřadu v Krnově Igor Kozelek.

Ve dny voleb se voliči v Krnově dostaví do jednoho ze sedmadvaceti voličských okrsků, které, až na jednu výjimku, najdou na stejných místech, jako v případě loňských voleb do krajských zastupitelstev. Tou výjimkou je okrsek č. 25 na Ježníku, který bude mít nově sídlo v Penzionu Hermes. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, například v místě svého bydliště. Volební komisi lze z tohoto důvodu kontaktovat ve dny voleb telefonicky, telefonní čísla okrsků jsou uvedena v oznámení o době a místě konání voleb, které dostávají občané do schránek společně s hlasovacím lístkem. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky či cestovním průkazem.

Pro volby lze použít voličské průkazy, s nimiž mohou voliči přijít hlasovat do jakékoli stálého volebního okrsku na území republiky nebo do zvláštního volebního okrsku v zahraničí. Kdo si o voličský průkaz nepožádal do 13. října písemně, má možnost si o něj zažádat ještě osobně, a to do 18. října do 16.00 hodin. Pro občany Krnova voličské průkazy vydává Městský úřad v Krnově, odbor správní, oddělení matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, v kanceláři č. 313, umístěné ve třetím podlaží budovy radnice.

„Po prokázání totožnosti volič obdrží úřední obálku, případně hlasovací lístky, a vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u čtyř kandidátů, uvedených na témže hlasovacím lístku, vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost,“ popsal postup Igor Kozelek.

Udělením těchto preferenčních hlasů je možné posunout některé kandidáty výše a mají pak větší šanci se dostat do poslanecké sněmovny. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

O hladký průběh parlamentních voleb v Krnově se budou starat téměř tři stovky lidí, členů komisí, zapisovatelek, informatiků a koordinačních pracovníků.

Zdroj: MěÚ KRNOV