BRUNTÁL | Z prázdnin zůstala vzpomínka, 4. září začal nový školní rok také v Bruntále. V místních základních školách přivítali 240 prvňáčků. První školní den pojali ve školách různě.

Foto: MěÚ Bruntál

V Základní škole Bruntál, Cihelní 9 poprvé usedlo do lavic 61 dětí.  „Letos jsme otevřeli tři třídy,“ informoval ředitel školy Jiří Pozdíšek. Školáčci se seznámili se svými učitelkami a vychovatelkami a prohlédli si školu. Dostali tabulky, na které se budou učit psát a kufříky na školní potřeby.

Nejvíce nových dětí mají letos v Základní škole Bruntál, Jesenická 10. Pro 74 prvňáčků tam otevřeli tři třídy. Děti dostaly dárečky a povídaly si s učitelkami a družinářkami. „První den je tak náročný, že není třeba nic moc vymýšlet, i to základní bohatě stačí.  Nervozita je na všech stranách, takže našlapujeme zlehka, ať se nikdo nevyděsí. Bylo to moc pěkné, i když se objevily i  slzičky. Jeden prvák to zhodnotil: výborná paní učitelka, výborná paní družinářka, výborná gulášovka,“ popsala první školní den v prvních třídách ředitelka Marcela Žáková.

Dvě třídy pro 51 dětí mají na Základní škole Bruntál, Okružní 38. Tam se nováčci v první školní den účastnili slavnostního ceremoniálu. „Uskutečnilo se shromáždění všech žáků, kteří přivítali nové prvňáčky. Ti byli slavnostně dekorováni, fotografováni. Poté se fotografovaly všechny třídy školy na oficiální foto, učitelé se pak zúčastnili prvního jednání pedagogické rady školy, kde si stanovili priority pro začínající školní rok, termíny celoškolních akcí, postupy práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,“ shrnul první den ve škole ředitel Leoš Sekanina.

Slavnostní atmosféru měl také první školní den na Základní škole Bruntál, Školní 2 –  Petrině, kam nastoupilo do dvou tříd 32 prvňáčků.  Děti se nejprve sešly ve svých třídách s učitelkami. Poté pro ně byla připravená slavnost ve školní aule, kde byly slavnostně pasovány na školáky. „Prvňáčci obdrželi také pamětní listy,“ sdělila zástupkyně ředitelky Olga Tonnerová.

V Základní škole Amos prvňáčkům začínalo vyučování až v devět hodin.  Paní učitelka Andrea Hurdesová jim připravila speciální šmoulí výzdobu. „ Děti dostaly plyšovou hračku a školní potřeby. A hlavně jim byl dodán optimismus a motivace ke školní docházce,“ uvedl Petr Novotný, ředitel školy, kde otevřeli jednu třídu pro 13 dětí.

V Základní škole Bruntál, Rýmařovská 15 začalo vyučování poslechem státní hymny. Devět prvňáčků uvítalo nový školní rok se staršími žáky na společném zahájení. „Ve třídě, kam si je následně i s rodiči převedla paní učitelka, všichni obdrželi malé dárečky na uvítanou. Některým z nich se ani nechtělo domů. Kéž jim to prvňáčkovské nadšení vydrží po celou dobu povinné školní docházky,“ řekla ředitelka školy Pavla Paseková.

Zdroj: MěÚ Bruntál