MSK | Policisté se zaměřili při dopravně bezpečnostní akci na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, především ale na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči.

Foto: Policie ČR

V posledních dnech uskutečnili moravskoslezští policisté další dvě dopravní akce – při jedné se zaměřili na kontrolu řidičů a vozidel přepravující po komunikacích nebezpečné věci a při druhé na kontrolu autobusů a nákladních vozidel.

Aktuální dopravní akce proběhla na území celého kraje a zúčastnili se jí tak policisté jednotlivých územních odborů, Městského ředitelství policie Ostrava a odboru služby dopravní policie krajského ředitelství.

Téměř 300 policistů ze služby dopravní i pořádkové policie zkontrolovalo v průběhu několikahodinové akce celkově 2 334 vozidel. Policisté zjistili 208 dopravních přestupků, přičemž 196 z nich vyřídili v příkazním řízení (v souhrnné výši přes 83 000 korun). Příslušnému správnímu orgánu oznámili zbývající přestupky.

Při pohledu na konkrétní porušení dopravních předpisů zjistíme, že 10 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholických nápojů a u 1 řidiče byly zjištěny návykové látky. Překročení povolené rychlosti zjistili policisté v 8 případech. Celkově 17 osob nepoužilo bezpečnostní pásy a v 26 případech nebyl užit zádržný systém. Dále, nevyhovující technický stav mělo 47 vozidel a bez takzvané dálniční známky (tedy bez uhrazení časového poplatku) užili zpoplatněný úsek komunikace 2 řidiči.

Zdroj: Policie ČR